Galant själ o kropp

Om stress

Stress är en hög aktivering av kroppens varningssystem under lång tid. Alla människor har en stresströskel och när man har kommit över den får man olika symtom. Denna stresströskel är individuell och påverkas av allmän kondition m.m. 
Vanliga symtom på långvarig stress är sämre matsmältning, ont i magen, spänning i muskler och smärta. Det är också vanligt med försämrat minne, koncentrationsproblem, svårighet att fatta beslut, problem med orientering samt irritation och minskat tålamod. Symtomen på stress i sig är inte farliga men oftast obehagliga. 

Problemet är inte att stressa, det är tvärtom något som är viktigt och något vi är gjorda för. Förmågan att stressa, att på kort sikt höja vår aktivitet, är viktigt för att klara av akuta uppgifter, för att agera snabbt i farliga situationer och kunna känna glädje och engagemang. Blir man rädd för att stressa så riskerar man att tappa många tillfällen till glädje, deltagande i sociala situationer, möjligheten att under en kort period öka vår förmåga och upplevelse av närvaro. Det innebär oftast att stresströskeln på sikt sänks och även ökad risk för depression.

Det är viktig med återhämtning. Många med stress och utmattningssyndrom har under många år gradvis höjt sin aktivitetsnivå utan adekvat återhämtning. Det finns många former av återhämtning och vad som är återhämtning är olika för olika människor. Det är viktigt med återhämtning både under dagen (t.ex. vid lunch) och mot dagens slut. 
En annan viktig form av återhämtning är mellan aktiviteter. Många som stressar stannar inte upp mellan aktviteter utan rusar från den ena till den andra. Det är viktigt att stanna upp, sänka sin andning, utvärdera det som man precis gjort, öppna ögonen, ge plats för val och prioriteringar och förbereda för nästa aktivitet. Detta behöver inte ta lång tid, bara några andetag.

 

Effektiva sätt att hantera stress

Motion är effektivt mot stress. Ett av de mest effektiva sätten att hantera stress är att motionera. När vi motionerar minskar vi stresshormonernas påverkan på hjärnan och kroppen. Även korta promenader eller små rörelser som att ställa sig upp och sträcka på sig är bra för kroppen.

Korta pauser ger effekt. När vi tar korta pauser minskar vi den totala summan av stress under dagen. Det tar dessutom inte särskilt mycket tid och vi kan ge oss möjlighet att släppa allt för några sekunder. Svårigheten är att komma ihåg att ta dem.

Mindfulness ger återhämtning från stress. I dagens informationssamhälle behöver vi mycket tid till att tänka och hantera information, vilket gör det svårare att vara i nuet. Mindfulness hjälper dig till en fördjupad kontakt med dig själv och dina kropssliga upplevelser. Att kunna vara medvetet närvarande kräver träning, precis som god kondition.

Sömnen är viktig.  Sömnproblem och stress är sammanlänkade. Det finns flera saker man kan göra för att underlätta en god nattss sömn, som att t.ex. avsätta tid till att sova, att enbart använda sovrummet till att sova och att sent på kvällen undvika aktiviteter som gör att man varvar upp. 

Meditation hjälper snabbt mot stress. Meditation kan öka koncentrationsförmågan och hjälpa människor att hantera stress. Resultatet märks redan efter 5 dagar, visar ny forskning.